Contador web

26 de julio de 2012

Alfred EisenstaedtAlfred EisenstaedtAlfred Eisenstaedt
1898-1995

Fotógrafo y periodista, nacido en Dirschau, el Oeste de Prusia (actualmente Tczew, Polonia).
Comenzó en el mundo de la fotografia en Prusia, prosiguió en Berlin y en 1935 emigra a USA
Una de sus fotografias mas famosas es el famoso beso en Times squareBoys army boots1948


Fotograf i dziennikarz, urodzony w Dirschau, West Prussia (obecnie Tczew, Polska).
Zaczęło się w świecie fotografii w Prusach, kontynuował w Berlinie, w 1935 wyemigrował do USA
Jeden z jego najsłynniejszych fotografii jest znany pocałunek na Times SquarePhotographer and journalist, born in Dirschau, West Prussia (now Tczew, Poland).
It started in the world of photography in Prussia, continued in Berlin and in 1935 emigrated to USA
One of his most famous photographs is the famous kiss in Times Square
1983


1948


Alfred Eisenstaedt 1993


No hay comentarios:

Publicar un comentario